Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 22 trang 12 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã 

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 22: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 12. Điền vào chỗ trống; Ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã…

(1): Điền vào chỗ trống 

a) bắt đầu bằng r , d hoặc gi, có nghĩa như sau :

b) có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa sau :

(2): a) Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng ………ọt nước hoà tiếng chim.

Vòm cây xanh, đố bé tìm

Tiếng nào …iêng……..ữa trăm nghìn tiếng chung.

b) Ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã

Văng từ vườn xa                               Em đứng ngân ngơ

Chim cành tho the                             Nghe bầy chim hót

Ríu rít đầu nhà                                   Bầu trời cao vút

Tiếng bầy se sẻ                                   Trong lời chim ca

(1): Điền các tiếng

(a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

b) có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa sau

(2): a) Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng giọt nước hoà tiếng chim.

Vòm cây xanh, đố bé tỉm

Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung.

b) Ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã

Vẳng từ vườn xa                               Em đứng ngẩn ngơ

Chim cành th th                             Nghe bầy chim hót

Ríu rít đầu nhà                                   Bầu trời cao vút

Tiếng bầy se sẻ                                 Trong lời chim ca