Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 20 trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2: Tìm và ghi vào chỗ trống các từ chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa mùa đầu tiên trong bốn mùa

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 20: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 6. Điền vào chỗ trống; Tìm và ghi vào chỗ trống các từ chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa mùa đầu tiên trong bốn mùa…

(1): Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

hoa ….en,         …..en lẫn

hoa ….úng,       ….úng xính

b) iêt hoặc iêc

làm v..․…,         bữa t..․….

thời t…´….,       thương t…´….

(2): Tìm và viết vào chỗ trống các từ

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa như sau

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt, có nghĩa như sau

(1): Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

hoa sen,               xen lẫn

hoa súng,            xúng xính

b) iêt hoặc iêc

làm việc,             bữa tiệc

thời tiết,              thương tiếc

 (2): Tìm và ghi vào chỗ trống các từ

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa như sau

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt, có nghĩa như sau