Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Giải ô chữ trang 119 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) – Giải ô chữ trang 119 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo (Tuần 14)

Câu 3: Giải ô chữ sau:

(1) Bảng liệt kê các môn học của từng ngày trong tuần.

(2) Hoạt động di chuyển nhanh bằng chân.

(3) Vật có dạng thỏi, viên dùng để viết, vẽ lên bảng.

(4) Vật dùng để viết, kẻ, vẽ.

(5 Vật dùng để thắp sáng, soi sáng.

(1) Bảng liệt kê các môn học của từng ngày trong tuần: Thời khóa biểu

Advertisements (Quảng cáo)

(2) Hoạt động di chuyển nhanh bằng chân: Chạy

(3) Vật có dạng thỏi, viên dùng để viết, vẽ lên bảng: Phấn

(4) Vật dùng để viết, kẻ, vẽ: Bút

(5 Vật dùng để thắp sáng, soi sáng: Nến

=> Từ khóa: Bạn bè

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt câu với từ ngữ tìm được ở cột tô màu xanh trong bài tập 3.

b. Đặt và trả lời câu hỏi theo mẫu.

M: – Em dùng bảng con để làm gì?

     – Em dùng bảng con để tập viết.

a. Bạn bè cần phải giúp đỡ lẫn nhau.

b.

– Em dùng bút để làm gì?

-> Em dùng bút để tập viết.

– Em dùng hộp bút để làm gì?

-> Em dùng hộp bút để đựng bút, thước, tẩy,..

Advertisements (Quảng cáo)