Tiếng Việt 2 - CTST

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST
Đánh giá cuối học kì 1 trang 151 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Đánh giá cuối học kì 1 trang 151 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Đánh giá cuối học kì 1 trang 151, 152 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 A. ĐỌC THÀNH TIẾNG CÂU CHUYỆN SAU: (Mỗi học sinh đọc khoảng...
Ôn tập 2 cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo
Ôn tập 2 cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo
Trả lời câu hỏi Ôn tập 2 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 148, 149 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2...
Ôn tập 1 – Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2
Ôn tập 1 – Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2
Trả lời câu hỏi Ôn tập cuối học kì 1 - Ôn tập 1 trang 146 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 CTST. Đọc Những...
Đọc một bài văn về tả nghề nghiệp trang 145 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Đọc một bài văn về tả nghề nghiệp trang 145 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Đọc một bài văn về tả nghề nghiệp trang 145 SGK Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo. Bài 4 Tuần 17: Nghề nào cũng quý Câu 1: Đọc một bài văn về nghề nghiệp a. Chia sẻ...
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) Tuần 17 Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) Tuần 17 Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn làm bài Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo a. Nói 4 – 5 câu về đồ chơi em thích theo gợi ý: - Em...
Đọc – kể chuyện Mẹ của Oanh
Đọc – kể chuyện Mẹ của Oanh
Hướng dẫn Đọc – kể chuyện Mẹ của Oanh trang 144 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 17: Nghề nào cũng quý  a. Đọc lại truyện Mẹ của Oanh Mẹ của Oanh Năm học này, cô...
Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp trang 143 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp trang 143 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Trả lời câu hỏi Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp trang 143 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 17: Nghề nào cũng quý Câu 3: Xếp các từ ngữ trong khung vào bốn nhóm: a....
Nghe – viết Vượt qua lốc dữ Tiếng Việt lớp 2
Nghe – viết Vượt qua lốc dữ Tiếng Việt lớp 2
Hướng dẫn Nghe – viết Vượt qua lốc dữ trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 17: Nghề nào cũng quý - Tiếng Việt 2 CTST a. Nghe viết: Vượt qua lốc dữ Biển vẫn...
Soạn bài Người nặn tò he SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Soạn bài Người nặn tò he SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn Đọc và trả lời câu hỏi bài Người nặn tò he SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 4 Tuần 17: Nghề nào cũng quý Phần I. Khởi động: Giới thiệu với bạn về một đồ...
Từ chỉ người, hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? trang 140 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Từ chỉ người, hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? trang 140 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo
Trả lời câu hỏi Từ chỉ người, hoạt động Đặt câu hỏi Ở đâu? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 17: Nghề nào cũng quý Câu 3: Tìm trong 2 khổ thơ dưới đây: a. Từ...