Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 2: Viết về một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Bài viết 2: Viết về một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ trang 125 SGK Tiếng Việt 2 – Cánh Diều tập 1

Câu 1: Kể một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

Gợi ý:

– Việc đó là việc gì?

– Em đã làm việc đó như thế nào?

– Thái độ của bố mẹ trước việc đó ra sao?

Advertisements (Quảng cáo)

– Việc đó thể hiện tình cảm của em đối với bố mẹ mình như thế nào?

– Đó là việc em đã giúp đỡ bố mẹ những công việc trong nhà

Advertisements (Quảng cáo)

– Khi đi học về em đã giúp bố mẹ quét nhà, quét sân, phụ mẹ nấu cơm, sắp xếp bàn ăn

– Bố mẹ rất vui và cảm động vì thấy em đã biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức mình.

– Em muốn làm những việc như vậy để bố mẹ đỡ mệt hơn và có nhiều thời gian dành cho chính mình hơn.

Câu 2: Hãy viết 4 – 5 câu kể lại việc trên.

 Lúc rảnh rỗi, em thường giúp đỡ bố mẹ những công việc trong nhà. Khi đi học về, em đã giúp bố mẹ quét nhà, quét sân. Em phụ mẹ nấu cơm, sắp xếp bàn ăn. Những công việc nhỏ trong nhà ấy, em đều tự giác làm mà không cần ai nhắc nhở. Bố mẹ rất vui và cảm động vì thấy em đã biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức mình. Em muốn làm những việc như vậy để bố mẹ đỡ mệt hơn và có nhiều thời gian dành cho chính mình hơn.

Advertisements (Quảng cáo)