Trang Chủ Chủ đề Chủ điểm 3: Em ở nhà

Chủ điểm 3: Em ở nhà

Tiết 9, 10 Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt 2 Cánh diều
Tiết 9, 10 Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt 2 Cánh diều
Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 - Trả lời câu hỏi Tiết 9, 10 trang 146, 147 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều Phần A A. Đọc thầm và làm bài tập Bím tóc đuôi sam 1. Một hôm, mẹ tết...
Tiết 7, 8 – Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2
Tiết 7, 8 – Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 2
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tiết 7, 8 - Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 trang 144, 145 Tiếng Việt 2 Cánh Diều. Phần A A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng Em chọn một...
Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 5, 6 – Tiếng Việt 2 Cánh diều
Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 5, 6 – Tiếng Việt 2 Cánh diều
Giải bài tập Tiết 5, 6 Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 trang 144 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều. Phần A A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng Phần B B. Luyện tập Câu 1: Nghe và...
Tiết 3, 4 – Đánh giá và luyện tập tổng hợp Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1
Tiết 3, 4 – Đánh giá và luyện tập tổng hợp Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1
Giải bài tập Tiết 3, 4 - Đánh giá và luyện tập tổng hợp. Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều. Phần A A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng Phần...
Tiết 1, 2 – Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt 2
Tiết 1, 2 – Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt 2
Hướng dẫn làm bài tập Tiết 1, 2 - Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn,...
Góc sáng tạo: Chúng tôi là anh chị em – Bài 17: Chị ngã em nâng
Góc sáng tạo: Chúng tôi là anh chị em – Bài 17: Chị ngã em nâng
Bài 17: Chị ngã em nâng - Góc sáng tạo: Chúng tôi là anh chị em trang 141 SGK Tiếng Việt 2 - Cánh Diều. Câu 1: Chọn 1 trong 2 đề: a) Viết 4 – 5 câu kể một việc...
Bài viết 2: Tập viết tin nhắn trang 140 Tiếng Việt 2 cánh diều
Bài viết 2: Tập viết tin nhắn trang 140 Tiếng Việt 2 cánh diều
Bài 17: Chị ngã em nâng - Bài viết 2: Tập viết tin nhắn trang 140, 141 SGK Tiếng Việt 2 - Cánh Diều Câu 1: Đọc tin nhắn và trả lời câu hỏi: a. Những ai nhắn tin cho Trang?...
Kể chuyện đã học: Câu chuyện bó đũa
Kể chuyện đã học: Câu chuyện bó đũa
Bài 17: Chị ngã em nâng - Kể chuyện đã học: Câu chuyện bó đũa Tiếng Việt 2 - Cánh Diều Câu 1: Cùng bạn kể tiếp nối các đoạn Câu chuyện bó đũa. - Quan sát các bức tranh - Xác...
Soạn bài Câu chuyện bó đũa Tiếng Việt 2 cánh diều
Soạn bài Câu chuyện bó đũa Tiếng Việt 2 cánh diều
Trả lời câu hỏi đọc hiểu - luyện tập Câu chuyện bó đũa trang 138, 139 Tiếng Việt lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều Phần I. Bài đọc Câu chuyện bó đũa 1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai...
Bài viết 1 Nghe – viết: Tiếng võng kêu. Chữ hoa Ô, Ơ
Bài viết 1 Nghe – viết: Tiếng võng kêu. Chữ hoa Ô, Ơ
Bài viết 2 Nghe - viết: Tiếng võng kêu. Chữ hoa Ô, Ơ trang 137 SGK Tiếng Việt 2 - Cánh Diều. Bài 17: Chị ngã em nâng Câu 1: Nghe - viết: Tiếng võng kêu (khổ thơ 3 và...