Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 1 Nghe – viết: Ông và cháu trang 98 Tiếng Việt 2 Cánh diều

Bài 12: Vòng tay yêu thương. Bài viết 1: Nghe viết: Ông và cháu trang 98 SGK Tiếng Việt 2 – Cánh Diều.

Câu 1: Nghe viết

Ông và cháu

Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua

Cháu vỗ tay hoan hô:

“Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ:

“Cháu khoẻ hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.”.

PHẠM CÚC

Câu 2: Chọn chữ hoặc dấu thành phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm:

a) Chữ ch hay tr?

Bà là kho cổ tích

Kể mãi mà không vơi

□uyện thần tiên □ên □ời

□uyện cỏ hoa dưới đất.

NINH ĐỨC HẬU

Advertisements (Quảng cáo)

b) Dấu hỏi hay dấu ngã?

Thuơ nhỏ, nhưng đêm sáng trắng, chúng tôi trai chiếu ra sân, nằm ngắm trăng sao, mai mê nghe ông kể chuyện.

a) Chữ ch hay tr?

Bà là kho cổ tích

Kể mãi mà không vơi

Truyện thần tiên trên trời

Truyện cỏ hoa dưới đất.

b) Dấu hỏi hay dấu ngã?

Thuở nhỏ, những đêm sáng trắng, chúng tôi trải chiếu ra sân, nằm ngắm trăng sao, mải mê nghe ông kể chuyện.

Câu 3: Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:

a. (Chung, trung)

Advertisements (Quảng cáo)

□ thực

□ thành

□ sức

của □

b. (đổ, đỗ)

bãi □ xe

thi □

trời □ mưa

cây bị □

a. (Chung, trung)

trung thực

trung thành

chung sức

của chung

b. (đổ, đỗ)

bãi đỗ xe

thi đỗ

trời đổ mưa

cây bị đổ

Câu 4: Tập viết

a. Chữ viết hoa K

b. Viết ứng dụng: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

– Cấu tạo: gồm nét cong trái, móc ngược trái, móc phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

– Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơn lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 2.

+ Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trái theo ĐK dọc 2 khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2, 3

+ Bước 3: Lia bút đến ĐK ngang 3, viết nét móc phải, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong viết nét thắt cắt ngang qua nét bút ở bước 2, liền mạch viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới ĐK ngang 2, bên phải ĐK dọc 3.

Advertisements (Quảng cáo)