Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục trang 91, 92 Toán lớp 2

Giải bài Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục trang 91, 92 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 91 SGK Toán 2 tập 1

Đặt tính rồi tính

70 – 6                  40 – 23                30 – 18

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

• 0 không trừ được, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4, nhớ 1.

 7 trừ 1 bằng 6, viết 6.

               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{70}\\{\,\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,64}\end{array}\)

• 0 không trừ được, lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7, nhớ 1.

• 2 thêm 1 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1.

               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{40}\\{23}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)

• 0 không trừ được, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1.

Advertisements (Quảng cáo)

• 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.

               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{18}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,12}\end{array}\)

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 92 SGK Toán 2 tập 1

Tính:

Thực hiện tính giá trị các phép tính theo cách tính các phép tính có số bị trừ là số tròn chục.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2 trang 92 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

Mỗi chú ngựa kéo chiếc xe nào?

Ta có:

30 – 7 = 23;   60 – 48 = 12;   50 – 27 = 23;

50 – 5 – 45;  50 – 28 = 12;  80 – 35 = 45.

Vậy mỗi chú ngựa với chiếc xe kéo của mình được nối như sau:

Giải Bài 3 trang 92 SGK Toán 2 tập 1

Một đàn cá có 20 con, 7 con trốn sau đám rong, còn lại chui vào vỏ ốc. Hỏi có bao nhiêu con cá trong vỏ ốc?

– Đọc kĩ đề bài để tìm số con cá có tất cả và số con cá trốn sau đám rong, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số con cá trong vỏ ốc ta lấy số con cá có tất cả trừ đi số con cá trốn sau đám rong.

Tóm tắt

Có tất cả:     20 con cá

Số con trốn sau đám rong:  7   con cá

Số con trong vỏ ốc:            … con cá ?

Có số con cá trong vỏ ốc là:

20 – 7 = 13 (con cá)

Đáp số: 20 con cá.

Advertisements (Quảng cáo)