Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Ngày, giờ trang 106, 107, 108, 109 SGK Toán lớp 2 chân trời sáng tạo

Giải bài Ngày, giờ trang 106, 107, 108, 109 Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 107 SGK Toán 2 tập 1

Làm theo mẫu.

a) 6 giờ chiều.                      b) 8 giờ sáng.

c) 9 giờ tối.                          d) 12 giờ đêm.

Xem lại lí thuyết về cách gọi các giờ trong ngày:

a) 6 giờ chiều hay còn gọi là 18 giờ.

b) 8 giờ sáng hay còn gọi là 8 giờ.

c) 9 giờ tối hay còn gọi là 21 giờ.

d) 12 giờ đêm hay còn gọi là 24 giờ.

Bài 2

Quan sát hình ảnh về các hoạt động của Minh trong một ngày.

Nói theo mẫu: “Lúc 6 giờ sáng, Minh thức dậy” hay “Minh thức dậy lúc 6 giờ sáng”.

– Quan sát đồng hồ rồi đọc giờ trên đồng hồ và nói về các hoạt động của Minh.

– Cách gọi các giờ trong ngày:

Advertisements (Quảng cáo)

• “Lúc 7 giờ sáng, Minh đi học” hay “Minh đi học lúc 7 giờ sáng”.

• “Lúc 9 giờ sáng, Minh học bài” hay “Minh học bài lúc 9 giờ sáng”.

• “Lúc 11 giờ trưa, Minh ăn cơm” hay “Minh ăn cơm lúc 11 giờ trưa”.

• “Lúc 5 giờ chiều, Minh chơi đá bóng” hay “Minh chơi đá bóng lúc 5 giờ chiều”.

• “Lúc 6 giờ chiều, Minh dọn dẹp nhà cửa” hay “Minh dọn dẹp nhà cửa lúc 6 giờ chiều”.

• “Lúc 8 giờ tối, Minh xem ti vi cùng gia đình” hay “Minh xem ti vi cùng gia đình lúc 8 giờ tối”.

• “Lúc 9 giờ tối, Minh đi ngủ” hay “Minh đi ngủ lúc 9 giờ tối”.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 108 SGK Toán 2 tập 1

Quan sát tranh rồi nói theo mẫu.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Lúc 7 giờ sáng, Hà đi bơi.

b) Lúc 10 giờ sáng, Hà đọc sách cùng bạn.

c) Lúc 11 giờ trưa, Hà dọn cơm ăn trưa.

d) Lúc 4 giờ chiều, Hà đi thả diều cùng bạn.

d) Lúc 8 giờ tối, Hà đến thăm ông bà.

g) Lúc 10 giờ đêm, Hà đi ngủ.

Bài 2 trang 108 SGK Toán 2 CTST

Giờ hay ngày?

Em ước lượng thời gian mọi người làm các hoạt động hết 1 ngày hay 1 giờ rồi điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

Giải Bài 3 trang 109 Toán 2 tập 1

Quan sát tranh rồi nói theo mẫu.

– Quan sát tranh, đọc giờ trên đồng hồ rồi nói theo mẫu đã cho.

– Cách gọi các giờ trong ngày:

• Hà thức dậy lúc 6 giờ sáng.

• Hà học bài cùng bạn lúc 8 giờ sáng.

• Hà ăn cơm trưa cùng các bạn lúc 11 giờ trưa.

• Hà ăn cơm cùng gia đình lúc 6 giờ chiều.

• Hà học bài lúc 8 giờ tối.

• Hà đi ngủ lúc 11 giờ đêm.

Hoạt động thực tế (trang 109 SGK Toán 2 tập 1)

Em trao đổi với người thân: Trong các việc sau, em nên dành nhiều thời gian cho việc nào?

Quan sát các việc trong ảnh rồi trao đổi với bố mẹ, anh chị, .. về những việc nên dành nhiều thời gian.

Trong các việc đã cho, em nên dành thời gian cho việc chơi thể thao.

Advertisements (Quảng cáo)