Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Ngày, tháng trang 110, 111 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài Ngày, tháng trang 110, 111 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

THỰC HÀNH

Câu 1 trang 110 SGK Toán 2

Quan sát tờ lịch trên, trả lời các câu hỏi:

a) Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

b) Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

c) Trong tháng 12 có mấy ngày Chủ nhật? Đó là các ngày nào?

a) Tháng 12 có 31 ngày.

b) Ngày 25 tháng 12 là thứ Bảy.

c) Tháng 12 có 4 ngày Chủ nhật. Đó là các ngày 5, 12, 19, 26.

Bài 2 trang 110 SGK Toán 2 tập 1

Đọc, viết các ngày trong ô màu vàng (theo mẫu).

Ta đọc hoặc viết thứ trước, rồi đọc hoặc viết ngày, sau đó đọc hoặc viết tháng.

Advertisements (Quảng cáo)

• Thứ Tư, ngày hai mươi hai tháng Mười hai.

  Thứ Tư, ngày 22 tháng 12.

• Thứ Sáu, ngày ba mươi mốt tháng Mười hai.

  Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 111 Toán 2 tập 1

Quan sát tờ lịch tháng 1.

a) Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

    Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch.

b) Chủ nhật tuần này là ngày 16 tháng 1.

Advertisements (Quảng cáo)

    Chủ nhật tuần trước là ngày nào?

    Chủ nhật tuần sau là ngày nào?

a) Tháng 1 có 31 ngày.

Các ngày còn thiếu được điền (màu hồng) như sau:

b) Chủ nhật tuần này là ngày 16 tháng 1.

   Chủ nhật tuần trước là ngày 9 tháng 1.

   Chủ nhật tuần sau là ngày 23 tháng 1.

Giải Bài 2 trang 111 Toán lớp 2 tập 1 CTST

Quan sát tờ lịch tháng 4.

a) Tháng 4 có bao nhiêu ngày?

    Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch.

b) Còn đúng 1 tuần nữa là ngày 30 tháng 4, đến ngày đó em sẽ được xem đua xe đạp.

   Hôm nay là thứ mấy, ngày nào?

c) Đố em.

    Ngày 1 tháng 5 là thứ mấy?

a) Tháng 4 có 30 ngày.

Các ngày còn thiếu trong tờ lịch được điền (màu hồng) như sau:

b) Quan sát tờ lịch tháng 4 ta thấy ngày 30 tháng 4 là thứ Bảy.

    Do đó, hôm nay là thứ Bảy, ngày 23 tháng 4.

c) Ngày 1 tháng 5 là Chủ nhật (Vì tháng 4 có 30 ngày và ngày 30 tháng 4 là thứ Bảy).

Advertisements (Quảng cáo)