Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Công nghệ 11

Bài 22. Thân máy và nắp máy – Công nghệ 11: Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte?

Bài 22 Công nghệ lớp 11: Thân máy và nắp máy. Giải bài tập lí thuyết trang 106 . Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy…

Câu 1: Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.

– Nhiệm vụ của thân máy: Dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ.

– Nhiệm vụ của nắp máy:

+ Tạo thành buồng cháy của động cơ.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Lắp các chi tiết và cụm chi tiết như: buzi, vòi phun …

Câu 2: Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí ?

Advertisements (Quảng cáo)

– Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có áo  nước làm mát.

– Thân xilanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt.


Câu 3: Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte?

Đối với cacte ướt thì sử dụng áo nước hay cánh tản nhiệt không đạt hiệu quả cao vì dầu nhờn truyền nhiệt kém. Khi sử dụng cách làm mát này người ta không kiểm soát được nhiệt độ của dầu bôi trơn.

Advertisements (Quảng cáo)