Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền – Công nghệ 11: Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền. Giải bài tập lí thuyết trang 109 SGK Công nghệ 11. Câu 1: Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu…

Câu 1 : Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

– Nhiệm vụ của Piston:

+ Tạo ra không gian làm việc.

+ Nhận và truyền lực

– Nhiệm vụ của thanh truyền: truyền lực giữa piston và trục khuỷu.

– Nhiệm vụ của trục khuỷu:

+ Nhận lực từ thanh truyền tạo moment để quay máy công tác.

+ Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

– Pit-tông: gồm 3 phần: đỉnh, đầu, thân.

+ Đỉnh: Lồi, Lõm, Bằng

+ Đầu:

+ Thân:

Advertisements (Quảng cáo)

– Thanh truyền: Gồm 3 phần:

+ Đầu nhỏ.

+ Đầu to.

+ Thân.

– Trục khuỷu:

+ Đầu trục khuỷu.

+ Đuôi trục khuỷu.

+ Cổ khuỷu.

+ Chốt khuỷu.

+ Má khuỷu


Câu 3: Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng ?

Không thể được vì cần độ dãn nở của kim loại.
Nếu không có bạc xecmăng thì khi nguội có thể nổ máy được nhưng khi máy nóng thì pittông sẽ giãn nở và làm bó máy.
Bạc xecmăng cũng cần có độ hở vài gem.Và nhất là cũng cần phải có những lỗ nhỏ cho nhớt đi qua.

Advertisements (Quảng cáo)