Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10

Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử

[Bài 3 Hóa 10] – Hướng dẫn Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập Thành phần nguyên tử – Chương 1.

Bài 1: Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1:

a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khôi lượng của toàn nguyên tử.

Trả lời: a) Tổng khối lượng của proton :

7 x 1,6726.10 27 = 11,7082.10 27 kg

 Tổng khối lượng của nơtron :

7 x 1,6748.10 27 = 11,7236.10-27 kg

Tổng khối lượng của electron:

7 x 9,1094.10 31 = 0,0064.10 27 kg

Khối lượng của nguyên tử nitơ là : 11,7082.10 27 kg + 11,7236.10-27 kg +  0,0064.10 27 kg  = 23,4382.10 27 kg.

b) Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử N và khối lượng của toàn nguyên tử:

Advertisements (Quảng cáo)

Khối lượng các electron/ Khối lượng nguyên tử N = 0,0064.10 27 kg/ 23,4382.10 27 kg=0,00027 = 0,027%.


Bài 2. (Trang 18 Hóa 10) Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :93,258% 3919K;  0,012% 4019K và 6,730% 4119K.

Trả lời : Nguyên tử khối trung bình của kali (K) là: (39 . 93,258 + 40 . 0,012 + 41 . 6,73) /100 = 39,135.

Lưu ý kết quả ra là được làm tròn


Bài 3: a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử thể hiện những đặc trưng gì cho nguyên tử một nguyên tô’ hoá học, lấy thí dụ với nguyên tố kali.

Giải bài 3: a) Nguyên tô hoá học bao gồm các nguyên tử có cùng sô đơn vị điện tích hạt nhân.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Kí hiệu nguyên tử 19 K.

Kí hiệu trên cho ta biết: Số hiệu nguyên tử của nguyên tố K là 19, số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là 19, trong hạt nhân có 19 proton và (39 – 19 = 20) nơtron. Vỏ electron của nguyên tử K có 19 electron.

Nguyên tử khối của K là 39u.


Bài 4: Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố.

Từ H có z = 1, urani có z = 92 có tất cả 92 nguyên tố vì số hiệu của các ô trong bảng tuần hoàn là một dãy số tự nhiên và không có ô trông giữa các số thứ tự. Vậy trừ H và urani chỉ còn 90 nguyên tố ở khoảng giữa 2 nguyên tố.


Bài 5 Hóa 10 trang 18: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Đáp án bài 5: Vì trong tinh thể nguyên tử Ca chỉ chiếm 74% thể tích còn lại là khe trống nên thể tích thực của 1 mol nguyên tử Ca là: 25,87 . 0,74 = 19,15 (cm3)

1 mol nguyên tử Ca có chứa 6,022.1023 nguyên tử nên thể tích của một nguyên tử Ca là

Vnguyên tử canxi = 19,15/6,022.1023 ≈ 3.10-23 cm

Nếu xem nguyên tử Ca là một ủa cầu thì nó có bán kính là

bai5


Bài 6 trang 18: Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau :
6529Cu , 6329Cu ;  168O  , 178O , 188O

Đáp án bài 6:Công thức đồng (II) oxit là CuO với các đồng vị

Với  6529Cu có 3 oxit:  65Cu16O ; 65Cu17O; 65Cu18O

Với  6329Cu có 3 oxit: 63Cu16O;  63Cu17O , 63Cu18O

Advertisements (Quảng cáo)