Trang Chủ Chủ đề Chương 1 Hóa lớp 10

Chương 1 Hóa lớp 10

Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Nguyên tử môn Hóa học 10: Số electron tối đa chứa trọng các phân lớp s, p, d, f lần lượt là
Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Nguyên tử môn Hóa học 10: Số electron tối đa chứa trọng các phân lớp s, p, d, f lần lượt...
Tham khảo đề kiểm tra chất lượng 45 phút môn Hóa học lớp 10 Chương 1 - Nguyên tử. Oxi có 3 đồng vị ({}_8^{16}O,{}_8^{17}O,{}_8^{18}O) và cacbon có 2 đồng vị ({}_6^{12}C,{}_6^{13}C). Số công thức phân tử cacbon đioxit (...
Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 30 Hóa10: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 30 Hóa10: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 30 Hóa 10: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử - Chương 1. Bài 1: Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ? Hướng dẫn: Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 27,28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 27,28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử
: vận dụng giải Giải bài 1,2 trang 27; bài 3,4,5,6 trang 28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử. I. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ Cấu hình electron nsuyên tử biểu diễn sự phân bô' electron trên các phân lớp thuộc các...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 - Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử - Chương 1. Bài 1.  Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là: A. 18575M      B.  75185M...
Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử
Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử
- Hướng dẫn Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập Thành phần nguyên tử - Chương 1. Bài 1: Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1: a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử...
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 13,14 hóa 10: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 13,14 hóa 10: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
 giải bài tập 1,2 trang 13; Bài 4,5,6,7,8 trang 14 SGK Hóa lớp 10. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - chương 1. Bài 1: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng A.  số...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 Hóa lớp 10:Thành phần nguyên tử
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 Hóa lớp 10:Thành phần nguyên tử
- Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Hóa lớp 10: Thành phần nguyên tử - Chương 1. Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. Electron và proton. B. Proton và nơtron. C....