Bài tập Lịch Sử 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Lịch Sử 10
Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu – Lịch sử 10: Hãy miêu tả lãnh địa và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa
Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu – Lịch sử 10: Hãy miêu tả lãnh địa và cuộc sống của...
Bài 10 Lịch sử lớ 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 59 . Thế nào là lãnh địa...
Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào – Lịch sử 10: Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang
Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào – Lịch sử 10: Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang
Bài 9 lịch sử lớp 10: Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 54. Lập bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc...
Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á – Lịch sử 10: Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.
Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á – Lịch sử 10: Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các...
Bài 8 Lịch sử lớp 10: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 49 . Sự phát triển thịnh đạt...
Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ – Lịch sử 10: Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li.
Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ – Lịch sử 10: Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li.
Bài 7 Lịch sử lớp 10: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 44 . Hãy cho biết vị trí của Vương...
Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ – Lịch sử 10: Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ ?
Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ – Lịch sử 10: Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát...
Bài 6 Lịch sử lớp 10: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 40 Lịch sử 10. Câu 2. Những yếu tố văn hoá truyền...
Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến – Lịch sử 10: Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào ?
Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến – Lịch sử 10: Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào ?
Bài 5 Lịch sử lớp 10: Trung Quốc thời phong kiến. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 36 . Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường biểu hiện như...
Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi lạp và Rô-ma – Lịch sử 10: Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào ?
Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi lạp và Rô-ma – Lịch sử 10: Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào...
Bài 4 lịch sử lớp 10: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi lạp và Rô-ma. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 27 . Bản chất của nền dân chủ cổ...
Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương đông – Lịch sử 9: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành tại đâu và từ bao giờ?
Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương đông – Lịch sử 9: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành tại đâu và từ bao giờ?
Bài 3 Lịch sử lớp 10: Các quốc gia cổ đại phương đông. Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 19 . Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp...
Bài 2. Xã hội nguyên thủy – lịch sử 10: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào ?
Bài 2. Xã hội nguyên thủy – lịch sử 10: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào ?
Bài 2 Lịch sử lớp 10: Xã hội nguyên thủy. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 11 . Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thuỷ như thế...
Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy – Lịch sử 10: Thế nào là bầy người nguyên thủy ?
Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy – Lịch sử 10: Thế nào là bầy người nguyên thủy ?
Bài 1 Lịch sử lớp 10: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 8 . Hãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời...