Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Ý tưởng được thể hiện ra trên giấy bao gồm những gì?

CHIA SẺ

 Ý tưởng được thể hiện ra trên giấy bao gồm những gì?

Ý tưởng có thể chỉ là những từ ngữ ngắn gọn hay những đoạn văn ngắn liên quan đến chủ đề chính. 

Không có một cách thức hay mô hình cố định nào áp đặt lên việc viết ra ý tưởng trong quá trình tư duy. Nhiều khi các ý tưởng hoặc
suy nghĩ được thể hiện ra giấy chỉ là các từ, hình ảnh hoặc các đoạn văn ngắn.

A: Hôm qua tớ đã có một ý tưởng rất hay.

B: Cậu làm thế nào để ra được ý tưởng mới vậy?

A: Tớ suy nghĩ và viết ra giấy những ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu.

B: Oa! Cách này hay thật đấy!