Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì khi cạn ý tưởng?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì khi cạn ý tưởng?

Khi cạn ý tưởng, hãy nghĩ đến những từ có tính gợi mở tư duy như: ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao… 

Khi bạn thấy vốn từ của mình đã cạn, hãy nghĩ về những từ gợi ý như: Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao… Việc cân nhắc về những từ gợi ý này sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn.

A: Cậu đang cạn ý tưởng à?

B: Ừ, chán quá!

A: Vậy cậu đã làm gì?

B: Tớ đã bắt đầu nghĩ đến những từ gợi ý.