Kỹ năng sống cho giới trẻ

Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ
Chúng ta có thể thể hiện kĩ năng của mình ở đâu?
Chúng ta có thể thể hiện kĩ năng của mình ở đâu?
Chúng ta có thể thể hiện kĩ năng của mình ở đâu? Chúng ta có thể thể hiện mình trong những hoàn cảnh gặp gỡ đông người. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội để thể hiện kĩ năng hay...
 Việc biết tự khiển trách sẽ mang lại kết quả gì?
 Việc biết tự khiển trách sẽ mang lại kết quả gì?
 Việc biết tự khiển trách sẽ mang lại kết quả gì? Biết tự khiển trách sẽ khiến bạn ngày càng hoàn thiện nhân cách của mình, đồng thời khiến người khác đánh giá bạn cao hơn. Thật dễ dàng để khiển...
 Người khác sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn tôn trọng họ?
 Người khác sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn tôn trọng họ?
 Người khác sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn tôn trọng họ? Khi bạn tôn trọng họ, họ sẽ tôn trọng lại bạn và dễ dàng đồng tình với bạn. Chúng ta nên thế hiện sự tôn trọng đối với...
Cảm thông là gì?
Cảm thông là gì?
Cảm thông là gì? Cảm thông là sự đồng cảm xã hội, ở đó mọi người thấu hiểu được cảm xúc của người khác. Chúng ta cần có ý thức tự giác nơi công cộng, ví dụ như xếp hàng hay...
 Hồ sơ lý lịch của một người có vai trò quyết định như thế nào đối với khả năng gây ảnh hưởng của họ?
 Hồ sơ lý lịch của một người có vai trò quyết định như thế nào đối với khả năng gây ảnh hưởng của họ?
 Hồ sơ lý lịch của một người có vai trò quyết định như thế nào đối với khả năng gây ảnh hưởng của họ? Nếu hồ sơ lý lịch của người đó trong sạch và nổi bật thì người đó...
Mọi người sẽ phản ứng như thế nào đối với người mà họ không tín nhiệm?
Mọi người sẽ phản ứng như thế nào đối với người mà họ không tín nhiệm?
Mọi người sẽ phản ứng như thế nào đối với người mà họ không tín nhiệm? Họ sẽ không đặt niềm tin vào những người như vậy. Chúng ta cần có được sự tín nhiệm nhất định thì mới có thể...
Bạn nên làm gì nếu nỗ lực thuyết phục người khác của bạn không thành công?
Bạn nên làm gì nếu nỗ lực thuyết phục người khác của bạn không thành công?
Bạn nên làm gì nếu nỗ lực thuyết phục người khác của bạn không thành công? Tôi cần cố gắng tìm ra nguyên nhân thất bại. Có một chân lí: Không phải lúc nào bạn cũng thành công khi bạn cố...
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết tha thứ, không kết tội người khác?
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết tha thứ, không kết tội người khác?
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết tha thứ, không kết tội người khác? Người đó sẽ có cảm tình với bạn và dễ chịu ảnh hưởng từ bạn. Sự cao thượng của bạn sẽ được thể hiện khi bạn...
Bỏ qua nỗi lầm của một người sẽ có tác dụng như thế nào?
Bỏ qua nỗi lầm của một người sẽ có tác dụng như thế nào?
Bỏ qua nỗi lầm của một người sẽ có tác dụng như thế nào? Khi làm được điều đó, bạn sẽ khiến họ phải tự nhìn nhận ra lỗi sai của mình từ đó bạn có thể tác động vào...
Sự quyết đoán là gì?
Sự quyết đoán là gì?
Sự quyết đoán là gì? Sự quyết đoán là sự bảo vệ quyền lợi của bạn để được đối xử một cách công bằng. Sự quyết đoán là một trong những phẩm chất của con người, thể hiện mức độ tự...