Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Bạn nên bắt đầu viết các ý tưởng của mình như thế nào?

CHIA SẺ

Bạn nên bắt đầu viết các ý tưởng của mình như thế nào?

Bạn hãy viết có ý tưởng ra giữa trang giấy và để dành chỗ để viết các ý tưởng kế tiếp. 

Bước đầu tiên của bạn trong việc suy nghĩ để tìm ra ý tưởng mới là hãy viết ra bất cứ ý tưởng nào xuất hiện trong đầu. Ý tưởng đó nên được viết ở giữa trang giấy, các ý tưởng xuất hiện kế tiếp sẽ được viết tiếp theo đó hoặc viết thành các “chân rết” nhỏ hơn toả ra xung quanh.

A: Tớ đã từng bối rối, không biết nên viết ra những ý tưởng của mình như thế nào cho hợp lí cậu ạ.

B: Sau đó cậu giải quyết thế nào?

A: Tớ bắt đầu viết ý tưởng đầu tiên ở giữa trang giấy.

B: Đúng rồi! Đó là cách để chúng ta bắt đầu suy nghĩ tìm ra các ý tưởng mới đấy.