Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Trưởng nhóm phải làm gì khi buổi thảo luận bị lạc đề?

Trưởng nhóm phải làm gì khi buổi thảo luận bị lạc đề?

Người đó phải dẫn dắt tất cả mọi người quay trở lại trọng tâm vấn đề cần thảo luận.

Trong khi thảo luận, sẽ có lúc xảy ra trường hợp những người tham gia đi chệch ra khỏi vấn đề cần thảo luận. Vì vậy, nhiệm vụ của trưởng nhóm là phải kịp thời cảnh báo và dẫn dắt buổi thảo luận sao cho đi đúng hướng nhằm tìm ra được giải pháp hiệu quả cho vấn đề.

A:  Đôi khi, nội dung thảo luận có thể đi chệch khỏi trọng tâm vấn đề cần thảo luận.

B: Nhiệm vụ của trưởng nhóm là ngăn chặn điều đó.

A: Anh ta cần phải làm gì?

B:Anh ta sẽ phải dẫn dắt buổi thảo luận quay trở lại với vấn đề chính mà tất cả cần quan tâm.

Advertisements (Quảng cáo)