Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mục đích của việc ghi lại có ý tưởng là gì?

CHIA SẺ

Mục đích của việc ghi lại có ý tưởng là gì?

Mục đích của việc ghi lại có ý tưởng là nhằm đảm bảo rằng, tất cả các ý tưởng đó sẽ được cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong buổi thảo luận, mỗi thành viên nên ghi lại những ý tưởng mà tất cả những người khác đưa ra. Mục đích của việc ghi lại các ý tưởng là nhằm đảm bảo tất cả các ý tưởng đó sẽ được cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

A: Mình đã được yêu cầu ghi chép lại những ý tưởng được đưa ra trong buổi thảo luận nhóm.

B: Để làm gì vậy?

A: À, làm vậy để nhằm đảm bảo rằng tất cả các ý tưởng đó đều được xem xét.

B: Mình vừa rồi có ý tưởng giúp chúng ta đưa ra quyết định một cách sáng suốt.