Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta sẽ thu được gì vào cuối buổi thảo luận?

CHIA SẺ

Chúng ta sẽ thu được gì vào cuối buổi thảo luận?

Chúng ta sẽ có một danh sách các ý tưởng và phương án lựa chọn vào cuối buổi thảo luận.

Một danh sách các ý tưởng và phương án lựa chọn sẽ được đưa ra vào cuối buổi thảo luận. Chúng ta phải lựa chọn những ý tưởng lô-gic và hợp lí. Các ý tưởng này sau khi đã được cân nhắc kĩ càng, chắc chắn là tốt hơn so với những ý tưởng mà ban đầu chúng ta đã đưa ra.

. A: Em đã lập được một danh sách dài có ý tưởng vào cuối buổi thảo luận.

B: Ai đang cầm danh sách đó vậy?

A: Trưởng nhóm đang giữ danh sách đó.

B: Ồ, chắc chắn anh ta sẽ chọn ra được ý tưởng hợp lý.