Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Trưởng nhóm nên bắt đầu việc tư duy tìm ý tưởng như thế nào?

CHIA SẺ

Trưởng nhóm nên bắt đầu việc tư duy tìm ý tưởng như thế nào? 

Có thể chọn ngẫu nhiên một chủ đề để bắt đầu tư duy.

Làm thế nào để bắt đầu buổi thảo luận là câu hỏi thường được đặt ra đối với trưởng nhóm. Một trong những cách để bắt đẩu buổi thảo luận là chọn ngẫu nhiên một chủ đề trong số những chủ đề cần thảo luận và đó sẽ là điểm bắt đầu để có được những ý tưởng tiếp theo.

A: Hôm qua tớ đã đảm nhận vai trò trưởng nhóm trong buổi thảo luận nhóm.

B: Cậu đã bắt đầu buổi thảo luận như thế nào?

A: Tớ đã chọn ngẫu nhiên một chủ đề trong số những chủ đề cần thảo luận.

B: Đó là một cách hay để bắt đầu cậu nhỉ.