Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Làm thế nào để tạo được tính cạnh tranh cho buổi thảo luận?

Làm thế nào để tạo được tính cạnh tranh cho buổi thảo luận?

Buổi thảo luận sẽ có tính cạnh tranh nếu các ý tưởng được đánh giá, xếp hạng và khen thưởng một cách công bằng.

Để khiến cho buổi thảo luận nhóm có tính cạnh tranh, trưởng nhóm có thể đánh giá, xếp hạng và khen thưởng những ý tưởng của người tham gia thảo luận. Cách này giúp khắc phục được tình trạng lười suy nghĩ, dựa dẫm vào ý tưởng của người khác – tình trạng thường thấy khi làm việc nhóm.

 Con: Buổi thảo luận nhóm hôm nay của chúng con rất có tinh thần xây dựng bố ạ.

Advertisements (Quảng cáo)

Bố: Ừ, kể bố nghe xem nào!

Con: Các bạn đều đưa ra ý tưởng rất nhanh bố ạ.

Advertisements (Quảng cáo)

Bố: Tại sao vậy?

Tại sao lại cần xếp hạng và khen thưởng cho những ý tưởng của những người tham gia thảo luận nhóm?

Vì điều này đem lại rất nhiều lợi ích.

Advertisements (Quảng cáo)