Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mục đích của việc tự suy nghĩ tìm ra ý tưởng là gì?

CHIA SẺ

Mục đích của việc tự suy nghĩ tìm ra ý tưởng là gì?

Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho mỗi cuộc thảo luận nhóm.

Trước khi bắt đều buổi thảo luận,trưởng nhóm phải tự suy nghĩ và tìm ra ý tưởng trước. Điều này sẽ giúp trưởng nhóm làm chủ tình thế và dẫn dắt nội dung buổi thảo luận theo đúng hướng đã định. Việc suy nghĩ để tìm ý tưởng của trưởng nhóm chính là sự chuẩn bị để đảm bảo cho buổi thảo luận diễn ra suôn sẻ.

A: Tôi đã có một khoảng thời gian chật vật để suy nghĩ tìm ra ý tưởng.

B: Để làm gì vậy?

A: Tôi chuẩn bị trước đề tài cho các em học sinh trong buổi thảo luận nhóm sắp tới.

B: Như vậy anh có thể tiến hành buổi thảo luận nhóm cho các em một cách suôn sẻ.