Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tôn trọng bản thân: Viết ra những ưu điểm của bản thân sẽ giúp gì cho bạn?

CHIA SẺ

 Viết ra những ưu điểm của bản thân sẽ giúp gì cho bạn?

Việc đó sẽ sức để sự tự tin trong bạn.

Bất kì ai cũng có những giây phút thất vọng với chính bản thân. Bạn hãy coi mình là một người đặc biệt với cá tính riêng độc đáo và bạn đã, đang đóng góp cho thế giới theo cách riêng của mình. Chỉ khi biết trân trọng bản thân thì bạn mới có được sự tự tin. Hãy lập một danh sách những ưu điểm của mình, để đôi khi nhìn lại bản thân, bạn sẽ có thêm động lực tiến về phía trước.

A: Bạn tớ khuyên rằng nên viết ra những ưu điểm của bản thân.

B: Tại sao thế?

A: Điều ấy sẽ giúp chúng ta tự tin hơn mỗi ngày.

B: Vậy ư? Tôi sẽ thử xem sao.