Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Ghi nhớ các sự kiện: Việc ghi nhớ những sự kiện đáng nhớ có tác dụng gì?

Việc ghi nhớ những sự kiện đáng nhớ có tác dụng gì?

Đó là một cách giúp bạn có được sự tự tin.

Cảm xúc tích cực luôn khiến chúng ta tự tin, hành động mạnh mẽ, sáng tạo tích cực cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn. Bạn nên cố gắng ghi nhớ những sự kiện vui vẻ, có ý nghĩa đối với mình, để bạn có thể nghĩ về chúng bất cứ lúc nào, giúp bạn khai dậy những luồng cảm xúc tích cực.

A: Gần đây, tôi cố gắng làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

B: Bằng cách nào vậy?

A: Tớ nghĩ đến những sự việc khiến mình vui vẻ.

B: Điều ấy sẽ giúp cậu cảm thấy tự tin hơn đấy!

Advertisements (Quảng cáo)