Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thu xếp lễ tang: Chúng ta có thể hỗ trợ việc sắp xếp lễ tang như thế nào?

CHIA SẺ

 Chúng ta có thể hỗ trợ việc sắp xếp lễ tang như thế nào?

Chúng ta có thể hỗ trợ bằng việc giúp mọi người chuẩn bị những thứ cần thiết cho  tang lễ. 

Lễ tang là một nghi thức không thể thiếu khi có người nào đó mất đi. Bạn có thể giúp người lớn thu xếp tang lễ trong trường hợp người đã khuất không có ai thân thích, hoặc giúp đõ gia đình người đã khuất những việc cần thiết trong tang lễ.

A: khi bà ngoại tớ mất tớ cũng khá bận bịu.

B: Cậu được giao những công việc gì?

A: Tớ lo việc sắp xếp những vòng hoa viếng.

B: Đó cũng là một phần quan trọng của việc tang lễ đấy cậu ạ.