Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Lo việc vặt: Bạn có thể giúp đỡ tang gia như thế nào?

Bạn có thể giúp đỡ tang gia như thế nào?

Bạn có thể giúp đỡ bằng cách lo việc vặt trong nhà giúp họ.

Trong tang gia, mọi người thường quá bối rối vì đau buồn. Là người đến chia buồn với họ, bạn có thể giúp gia đình họ bằng cách lo những công việc vặt hay đi chợ chuẩn bị cơm nước phục vụ mọi người. Điều đó chắc chắn sẽ có tác dụng an ủi gia đình họ trong thời điểm khủng hoảng này.

A: Lát nữa tan học, tớ phải ghé qua nhà chú tớ. Con trai chú ấy vừa mất ngày hôm qua.

B: Cậu có cần mang theo gì không?

A: Không tớ đến giúp chú ấy mua một số thứ đồ chuẩn bị cho lễ tang.

B: Ừ, vậy là cậu đã giúp đỡ gia đình chú ấy rất nhiều rồi đấy

Advertisements (Quảng cáo)