Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Tại sao những người tham gia cuộc thi tranh luận sẽ được mở rộng tầm hiểu biết?

CHIA SẺ

 Tại sao những người tham gia cuộc thi tranh luận sẽ được mở rộng tầm hiểu biết?

Vì họ sẽ được mở mang đầu óc và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ từ đối thủ và bạn bè.

Cuộc tranh luận không chỉ là một diễn đàn để thảo luận mà còn là một môi trường tốt cho chúng ta cơ hội để có thêm nhiều kiến thức quý báu. Những người tham gia sẽ được mở rộng tầm hiểu biết trong quá trình tranh luận và học hỏi từ người khác.

A: Tôi đã học được nhiều điều từ khi tham gia các cuộc thi tranh luận.

B: Bạn học bằng cách nào vậy?

A: Tôi học được nhiều điều từ các đối thủ của tôi.

B: Vậy thì đây là cơ hội rất tốt để trau dồi kiến thức, cậu nhỉ!