Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao người tham gia tranh luận nên kể lại sự kinh nghiệm thực tế của mình trong quá trình tranh luận?

 Tại sao người tham gia tranh luận nên kể lại sự kinh nghiệm thực tế của mình trong quá trình tranh luận?

Làm như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả.

Thuật lại kinh nghiệm thực tế liên quan đến vấn đề đang tranh luận là một trong những cách thuyết phục khán giả hiệu quả nhất. Người tham gia tranh luận có thể dùng cách kể lại kinh nghiệm thực tế của mình về vấn đề đang được đề cập để thu hút sự chú ý của khán giả.

A:  Lý do gì khiến cậu hào hứng đến vậy?

B: Một người tham gia tranh luận đã làm cho khán giả rất say mê.

A: Anh ta đã nói gì vậy?

B: Anh ta thuật lại những kinh nghiệm thực tế có liên quan đến vấn đề đang được tranh luận.

Advertisements (Quảng cáo)