Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn kết bè phái khi tham gia tranh luận?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn kết bè phái khi tham gia tranh luận?

Nó sẽ làm giảm uy tín của bạn.

Trong một cuộc tranh luận, người tham gia không được kết bè, kết phái nhằm đạt được mục đích cá nhân của mình, mà cần phải nỗ lực hết mình với tinh thần cạnh tranh lành mạnh để cuộc tranh luận diễn ra một cách công bằng và đạt được hiệu quả cao nhất. Sự kết bè, kết phái không nhũng làm giảm uy tín của những người tham gia mà còn có thể gây tổn hại đến những phẩm chất tốt đẹp của họ.

 Bước tiếp theo sau khi đã giải thích các quy tắc cho người tham gia tranh luận là gì?

Sau khi đã được giải thích các quy tắc. Người tham gia tranh luận cần phải tuân thủ các quy tắc đó.

Advertisements (Quảng cáo)