Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

. Tại sao người tham gia tranh luận nên sử dụng những từ ngữ đơn giản?

CHIA SẺ

 Tại sao người tham gia tranh luận nên sử dụng những từ ngữ đơn giản?

Họ nên làm vậy để giúp cho khán giả dễ hiểu hơn.

Thường thì trong một cuộc tranh luận, những người tham gia hay sử dụng các từ ngữ chuyên môn hoặc phức tạp để lập luận. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến khán giả cảm thấy họ chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc trình bày một cách đơn giản và sử dụng từ ngữ thông dụng sẽ dễ dàng được khán giản chấp nhận hơn.

A: Tốt hơn là chúng ta nên sử dụng các từ ngữ đơn giản khi tranh luận.

B: Tại sao vậy?

A: Bởi vì những từ ngữ đơn giản thì dễ hiểu hơn.

B: Mình nhất định sẽ ghi nhớ điều này.