Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao người tham gia tranh luận lên trình bày vấn đề một cách chính xác?

CHIA SẺ

Tại sao người tham gia tranh luận lên trình bày vấn đề một cách chính xác?

Người tham gia tranh luận cần phải làm vậy để tiếp cận và chiếm được lòng tin từ khán giả.

A: Bạn tớ đã được khán giả vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt.

B: Cậu ấy đã trình bày như thế nào?

A: Cậu ấy đã trình bày vấn đề một cách chính xác trong cuộc tranh luận.

B: Đó là lý do tại sao cậu ấy được đánh giá cao.