Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta cần xử lí như thế nào đối với một lí lẽ không thích hợp được đối thủ đưa ra?

CHIA SẺ

Chúng ta cần xử lí như thế nào đối với một lí lẽ không thích hợp được đối thủ đưa ra?

Chúng ta cần phải lập luận để mọi người hiểu rằng lí lẽ đó là bất hợp lí.

Khi người tranh luận đưa ra một lí lẽ không thích hợp, đối thủ cũng không được bác bỏ hoàn toàn, thay vào đó, họ cần phải dùng các lập luận để chứng minh được sự bất hợp lí của lí lẽ kia.

A: Tôi đã được trọng tài đánh giá rất cao khi tham gia tranh luận.

B: Lý do là gì vậy?

A: Tôi đã không bắt bỏ hoàn toàn quan điểm của đối thủ, mà lập luận để tất cả mọi người nhận thấy tính phi lý của nó.

B: Đó là cách tranh luận rất tốt.