Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải thuyết phục được khán giả của mình?

CHIA SẺ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải thuyết phục được khán giả của mình?

Bởi vì khán giả chính là những trọng tài tốt nhất. 

Người tham gia tranh luận phải thuyết phục được người nghe đứng về phía quan điểm của mình, thông qua việc trình bày rõ ràng, mạch lạc các luận điểm của bản thân. Người tham gia cần phải luôn giữ được sự bình tĩnh và tập trung vào khán giả, bởi vì họ chính là những trọng tài tốt nhất.

 A: Cuộc tranh luận đã trở nên rất gay cấn sau phần tranh luận của một diễn giả.

B: Tại sao vậy?

A: Ông ấy đã được khán giả hoan ngân nhiệt liệt khiến cho đối thủ nhanh chóng phải chịu thua trước những lý lẽ ông ấy đã đưa ra.

B: Ông ấy chắc hẳn đã thuyết phục được khán giả nên mới tự tin như vậy.