Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Tại sao chúng ta cần phải cẩn trọng khi trích dẫn điều gì đó?

 Tại sao chúng ta cần phải cẩn trọng khi trích dẫn điều gì đó?

Bởi vì nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ dễ trích dẫn sai gây phản tác dụng. 

Rất nhiều người tham gia tranh luận đã từng mắc phải một lỗi nghiêm trọng, đó là trích dẫn sai trong quá trình đưa ra những lí lẽ của mình. Việc trích dẫn sai sẽ khiến cho nội dung trích dẫn không ăn khớp với vấn đề đang tranh luận và trở thành điểm bất lợi, chống lại chính người đã đưa ra nó. Do đó, người tham gia tranh luận cần phải thật cẩn trọng khi trích dẫn bất cứ điều gì.

A: Tớ vừa được tham dự một khóa học về kỹ năng tranh luận.

B: Có điểm gì đáng chú ý không?

A: Có một điều chúng ta cần lưu ý là tránh trích dẫn một cách cẩu thả trong các cuộc tranh luận.

B: Đúng đấy, bởi vì chúng ta thường hay trích dẫn sai, gây bất lợi cho chính mình. 

Advertisements (Quảng cáo)