Trang Chủ Tin tức

 Tại sao việc đề cập đến tất cả các trọng điểm trong một cuộc tranh luận lại có vai trò quan trọng?

 Tại sao việc đề cập đến tất cả các trọng điểm trong một cuộc tranh luận lại có vai trò quan trọng?

Việc này sẽ giúp cho các lý lẽ trở nên chặt chẽ và liên kết với nhau một cách hiệu quả.

Điều quan trọng đối với người tham gia tranh luận là phải bao quát được tất cả những trọng điểm liên quan đến chủ đề đang tranh luận. Thiếu một luận điểm sẽ dẫn đến việc mất tính liên kết và chặt chẽ trong nội dung cuộc tranh luận.

Advertisements (Quảng cáo)