Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải khẳng định và bảo vệ được quan điểm của mình?

CHIA SẺ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải khẳng định và bảo vệ được quan điểm của mình?
Vì chỉ khi làm được điều đó thì những lí lẽ họ đưa ra mới có giá trị.

Mục đích chính của việc tham gia tranh luận là chia sẻ quan điểm và ý kiến. Điều quan trọng đối với những người tham gia là phải khẳng định và bảo vệ được quan điểm của mình, sau đó chứng minh được rằng các quan điểm của đối thủ là chưa chính xác hay không phù hợp.

A: Những người tham gia tranh luận cuối cùng đã đồng tình với quan điểm của một người.

B: Tại sao họ lại làm điều đó?

A: Vì người kia đã chứng minh được rằng quan điểm của mình là đúng.

B: Anh ta cừ thật đấy!