Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Lợi ích của việc bám sát nền tảng kiến thức chung là gì?

CHIA SẺ

 Lợi ích của việc bám sát nền tảng kiến thức chung là gì?

Việc này sẽ giúp bạn nhận được sự đồng tình của mọi người, tạo nên lợi thế cho bạn trong quá trình tranh luận.

Những người tham gia tranh luận cần phải có một nền tảng kiến thức chung, và mọi người cần cố gắng bám sát vào nền tảng chung đó trong quá trình tranh luận. Điều này sẽ giúp người tham gia thuyết phục được số lượng lớn khán giả.

A: Tôi đã được hầu hết khán giả đánh giá cao.

B: Làm thế nào anh đạt được điều đó?

A: Tôi đã cố gắng bám vào nền tảng kiến thức chung của vấn đề đang tranh luận.

B: Thảo nào mọi người ủng hộ anh nhiệt liệt thế.