Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Ý kiến của các thành viên trong nhóm tranh luận có cần liên kểt với nhau không?

CHIA SẺ

Ý kiến của các thành viên trong nhóm tranh luận có cần liên kểt với nhau không?

Điều đó là rất cần thiết.

Cuộc tranh luận không bao giờ chỉ có một nhóm mà luôn có hai nhóm trở lên. Bất kì thành viên nào trong nhóm cũng phải ghi nhớ rằng, mọi lập luận của anh ta phải có mối liên kết chặt chẽ với các thành viên còn lại trong nhóm. Điều này sẽ rất có ích khi tổng hợp các ý kiến cá nhân thành ý kiến chung của cả nhóm.

 A: Các thành viên trong nhóm của bạn tôi đã đóng góp nhiều ý kiến rất hay xoay quanh chủ đề tranh luận.

B: Vậy à?

A: Anh ấy đã tổng hợp ý kiến của tất cả mọi người trong nhóm, sau đó đưa ra được ý kiến chung rất xác đáng.

B: Anh ấy đã làm được việc rất có ích đấy!