Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải đánh giá tâm trạng của khán giả?

CHIA SẺ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải đánh giá tâm trạng của khán giả?

Họ cần làm vậy để có thể bắt đầu cuộc tranh luận một cách thích hợp.

Mặc dù trên thực tế, việc đọc được suy nghĩ của khán giả là vô cùng khó khăn, nhưng người tham gia tranh luận nên cố gắng đánh giá được phần nào tâm lí chung của khán giả trước khi bắt đầu tham gia tranh luận, để từ đó có thể bắt đầu cuộc tranh luận một cách phù hợp với tâm lí đám đông.

 A: Có một nguyên tắc chúng ta cần nhớ khi tham gia tranh luận.

B: Nguyên tắc đó là gì vậy?

A: Người tham gia tranh luận cần phải biết đánh giá tâm lí chung của khán giả.

B: Điều này sẽ giúp họ bắt đầu phần lập luận của mình một cách phù hợp.