Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Người tham gia tranh luận có thể khơi dậy sự quan tâm của khán giả bằng cách nào?

Người tham gia tranh luận có thể khơi dậy sự quan tâm của khán giả bằng cách nào?

Họ có thể sử dụng sự hài hước, các cử chỉ thân thiện và đặc biệt để khơi dậy sự quan tâm của khán giả.

Người tham gia tranh luận cần tranh thủ được sự quan tâm của khán giả để khiến họ dễ dàng chấp nhận những lập luận mà anh ta đưa ra. Anh ta có thể khơi dậy sự quan tâm của khán giả qua những cử chỉ thân thiện và đặc biệt. Hài hước cũng là một cách để khơi dậy sự quan tâm từ phía khán giả.

A: Chú đã thể hiện sự hài hước và cử chỉ thân thiện trong cuộc tranh luận.

B: Chúng có hiệu quả như thế nào ạ?

B: Chúng còn kích thích khán giả bằng cả sự tò mò nữa xuống gì?

Chúng khơi dậy sự quan tâm của khán giả.

Advertisements (Quảng cáo)