Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao trước khi tham gia tranh luận, bạn cần phải tỏ ra thân thiện?

CHIA SẺ

Tại sao trước khi tham gia tranh luận, bạn cần phải tỏ ra thân thiện?

Họ cần làm vậy để làm tan biến sự e ngại và có thể xuất hiện trước mọi người một cách tự tin nhất. 

Những người tham gia tranh luận lần đầu tiên thường thấy sợ hãi khi xuất hiện trước đám đông để trình bày quan điểm của mình. Trong trường hợp này, họ cần gặp mặt, làm quen với mọi người trước, cố gắng tỏ ra thân thiện với những người có mặt tại cuộc tranh luận.

A: Tôi đang nhớ lại kinh nghiệm của mình trong những lần đầu tiên tham gia tranh luận.

B: Kinh nghiệm đó là gì vậy?

A: Tôi làm quen trước với mọi người để giúp cho bản thân không còn cảm thấy e ngại nữa.

B: Đó là cách tốt để giảm bớt sự sợ hãi.