Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao các luận điểm của chúng ta phải được sắp xếp một cách có hệ thống?

CHIA SẺ

Tại sao các luận điểm của chúng ta phải được sắp xếp một cách có hệ thống?

Nó giúp cho lập luận của chúng ta trôi chảy và chặt chẽ hơn. 

Việc phân loại và dán nhãn cho các tài liệu sẽ giúp bạn tiếp cận các tài liệu một cách có hệ thống. Dán nhãn lên các tài liệu sẽ giúp bạn theo dõi chúng dễ dàng hơn và cũng hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc xây dựng nội dung bài phát biểu chặt chẽ và hợp lí.

A: Mình thấy việc sắp xếp các luận điểm mất khá nhiều thời gian nhưng hữu ích, cậu ạ.

B: Cậu sẽ làm gì với các luận điểm đó?

A: Mình sẽ sử dụng chúng trong cuộc tranh luận.

B: Ồ, hay đấy! Sắp xếp theo thứ tự sẽ giúp cho các luận điểm trở lên mạch lạc và hợp logic.