Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Tại sao lại cần có niềm hứng thú đối với đề tài đang tranh luận?

CHIA SẺ

 Tại sao lại cần có niềm hứng thú đối với đề tài đang tranh luận?

Bởi vì nó giúp bạn có thêm hứng khởi để thực hiện tốt việc tranh luận của mình.

Một người tham gia tranh luận cần có niềm hứng thú đối với đề tài của mình và phải tập trung vào đó, như thế anh ta sẽ có được những lợi thế nhất định so với người khác. Có hứng thú đối với vấn đề bạn quan tâm sẽ khơi dậy trong bạn mong muốn tìm hiểu và đưa ra được những lập luận sắc bén trong quá trình tranh luận.

 A: Ngày hôm qua, anh đã tranh luận rất hào hứng.

B: Ồ, cô nhận thấy điều đó ư?

A: Đương nhiên rồi! Tôi đã thấy anh nói về những kiến thức rất sâu nên quan tâm đến chủ đề ấy.

B: Đề tài ấy tôi rất có hứng thú, vì thế nên mới có được vốn hiểu biết khá rộng về nó.