Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tác dụng của những câu chuyện hài hước trong buổi thảo luận là gì?

CHIA SẺ

Tác dụng của những câu chuyện hài hước trong buổi thảo luận là gì?

Chúng giúp thư giãn lão bộ và phục hồi trí óc cho chúng ta. 

Trong buổi thảo luận, khi tốc độ của việc đưa ra các ý tưởng chậm lại thì việc kể một vài câu chuyện hài hước sẽ là biện pháp hiệu quả giúp đầu óc được thư giãn và làm mới lại bộ não.

A: Trong buổi thảo luận hôm  nay, lúc tất cả mọi người đều bí ý tưởng, nhóm trưởng đã kể một chuyện cười rất hay em ạ.

B: Chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy anh?

A: Tất cả những người tham gia đều cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.

B: Sau đó, chắc hẳn các ý tưởng mới được đưa ra nhiều hơn anh nhỉ.