Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Mục đích của việc sử dụng các sơ đồ, mô hình và con số trong khi thảo luận là gì?

 Mục đích của việc sử dụng các sơ đồ, mô hình và con số trong khi thảo luận là gì?

Mục đích của việc làm này là để trình bày và minh họa cho ý tưởng.

Trong buổi thảo luận tìm ý tưởng, việc đưa vào các sơ đồ, mô hình và con số sẽ rất hữu ích trong việc trình bày và minh hoạ cho các ý tưởng. Các ý tưởng sẽ được thể hiện một cách rõ ràng hơn.

A: Cậu đã từng sử dụng các sơ đồ, mô hình và con số trong khi thảo luận chưa?

B: Có chứ! Mình vừa tham gia một buổi thảo luận như vậy.

A: Tác dụng của chúng là gì vậy?

B: Chúng giúp minh họa cho các ý tưởng được rõ ràng hơn. 

Advertisements (Quảng cáo)