Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Hiệu quả của việc sử dụng những câu trích dẫn và số liệu thống kê trong buổi thảo luận là gì?

Hiệu quả của việc sử dụng những câu trích dẫn và số liệu thống kê trong buổi thảo luận là gì?

Việc này sẽ giúp chúng ta tìm ra những ý tưởng mới.

Việc tham khảo các trích dẫn và số liệu thống kê có liên quan khi tham gia thảo luận sẽ vô cùng hữu ích. Những ý tưởng mới nhiều khi được nảy sinh từ những tài liệu tham khảo đó, và chúng cũng sẽ giúp ích cho ta trong việc đưa ra giải pháp cho vấn đề.

A: Trong buổi thảo luận, em thấy nhiều người đưa ra các trích dẫn và số liệu thống kê có liên quan đến vấn đề thầy ạ.

B: Em thấy điều đó có giúp ích cho những người tham gia không?

A: Em thấy nó giúp ích cho ta trong việc tìm ra được những ý tưởng mới ạ.

B: Em đã nhận định đúng rồi đó!

Advertisements (Quảng cáo)