Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sử dụng thời gian: Chúng ta nên tổ chức thời gian như thế nào?

CHIA SẺ

Chúng ta nên tổ chức thời gian như thế nào? Chúng ta nên xem lại những việc cần làm để đạt được mục tiêu. rồi cân nhắc để sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hợp lý.

Sử dụng toàn bộ quỹ thời gian cho việc thực hiện mục tiêu là rất quan trọng. Hãy dành một vài ngày để nghỉ ngơi và cân nhắc xem bạn muốn tiến hành công việc như thế nào, sau đó phân chia các mong muốn và dành một ngày trong tuần tập trung vào những phần việc nhỏ hơn trong mục tiêu.

A: Em hãy dành một vài ngày để sắp xếp lại kế hoạch làm việc.

B: Vì sao thế ạ?

A:Điều đó sẽ giúp em tiết kiệm thời gian hơn đấy.

B: Hay đấy anh nhỉ. Em sẽ thử xem sao!